ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสาร

 

ดาวโหลด 

 

ตรารงเรียน.............................................................................
Ulead videostudio 2..............................................................

วีดีโอเยี่ยมบ้านสัญจร รร อุดมสิทธิศึกษา.............................................  
 แบบบันทึกการแจ้งซ่อม...............................................................
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537