จุลสารโรงเรียน

62-02-29 ฟังพระ

62-02-23.27  สมัครนักเรียน

62-02-22 รางวัลเด็ก RAP

62-02-19 ลูกเสือม.1

62-02-18 เลี้ยงส่งจารดี้62-02-14 ฟุตบอล

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537