ยินดีตอนรับสู่เว็บไซต์ รั้ว อุดมสิทธิ

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ๑๖๑/๑ หมู่ที่ ๓ ซอย - ถนน - ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๒๔๐

"ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560"
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537